Welkom op de site van gastouderopvang Het Puzzeltje


Het Puzzeltje biedt kleinschalige opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in huiselijke sfeer. Er worden maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen) tegelijk opgevangen. Hierdoor is er meer aandacht voor ieder kind individueel. En meer ruimte om in te spelen op de behoeften van ieder kind.

De naam Het Puzzeltje is voort gekomen uit de gedachte dat je leven op een puzzel lijkt, die gedurende je hele leven in elkaar gepuzzeld wordt. Je puzzel vertelt je persoonlijke verhaal. Alles wat je mee maakt of leert, komt als een stukje aan je puzzel. Maar ook je omgeving en de mensen om je heen vormen een stukje van je puzzel. Zo is ieder puzzeltje uniek.
Een puzzeltje staat ook voor speel- en leerplezier. Dat is ook de bedoeling in de opvang vanuit speelplezier dingen leren.

Het Puzzeltje voldoet aan alle eisen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Ik ben in het bezit van de vereiste diploma’s, een geldig EHBO-certificaat en een verklaring omtrent gedrag. Ieder jaar voeren de gastouderbureaus, waarbij ik ben aangesloten een risico-inventarisatie uit en zij verzorgen de kassiersfunctie. Ik sta in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vermeld onder nummer 146578545.

Vormt Het Puzzeltje een puzzelstukje in het puzzeltje van uw kind(eren)?

Kijk lekker rond en denkt u dat Het Puzzeltje bij uw kind zal passen dan kunt altijd contact opnemen om zelf een kijkje te komen nemen en persoonlijk kennis te maken.

Wie weet tot ziens bij Het Puzzeltje!
Share by: